Home

Swedish Bodywork and Rehab Clinic


Vi skräddarsyr alla behandlingar utifrån dina besvär, vare sig det rör sig om smärta, nedstämdhet eller att förbättra ditt golfspel, tennis, eller allmänt när det gäller sport och din prestation.


We customize all our treatments depending on your specific problem/need. We treat everything from pain to depression/ anxieties but also peak performance treatment (if you'd like to improve your golf game or tennis for that matter), Homeopathy and Mineralanalysis.

Restore your health


Vi på Swedish Bodywork and Rehab Clinic erbjuder massvis med verktyg och behandlingstekniker för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig med dina besvär. Vi behandlar allt från smärta och obehag till mentala emotionella problem och allergier. Vi har grundat en helt egen gren som heter QINOpraktik där vi fokuserar helt på funktion och inte struktur. 

Vi jobbar med det som på Engelska heter Performance, eller rättare sagt Peak Performance, så...
om Du vill förbättra ditt golf spel, hör av dig idag.At the Swedish Bodywork and Rehab Clinic we have a vast variety of different tools and to assist you in restoring your health, whether it is your low back pain, frozen shoulder, or more severe conditions, like, mental issues or allergies.

We also work with performance, or rather Peak Performance, so....
if you want to improve your game, call us today.

Tuesday courses

Here is a brief presentation about our new short Tuesday courses and seminars. 

 
From March 2 and five Tuesdays we will offer specially designed courses and seminars in wonderful Cabopino (between Marbella and Fuengirola).

 

These courses and seminars are independent of each other, you can take one, two, or all five and since they are not dependent on one another, you can take for example courses 2,3 and 5, depending on what suits You. 


 There is no prerequisite for these courses, anybody can participate. 

 

All courses start at 9,00 with breakfast and intro to the course and who you are and they all end at 13,00

The cost is €100 per course. 

 

All our courses are unique and a combination of eastern and western philosophies and medicine. 

We do not offer any mainstream courses but rather custom-made ones depending on our students and now we have put these ones together.

Golf Studie / Case study golf

Vi på SweQINO har genomfört en vetenskaplig studie där vi ville se om våra behandlingstekniker, QINOpraktik och Neurologisk Balansering kunde påverka ditt golfresultat. Vi ville se om vår behandling påverkar bollens utslagshastighet vid utslaget.
En ökning på 5 mph skulle vara en signifikant skillnad. Vi fick 7 mph för kvinnor och nästan 9 mph för männen. Läs hela Golf studien här.

We at SweQINO has done a scientific study where we examined whether there is a correlation between impaired muscular stability in the pelvis and lumbar region and performance in a golf swing.
An increase of 5 mph when the ball leaves the club would be a significant result. After the golfers  QINOpractic and Neurological Calibration treatments, the men had an increase of almost 9 mph and the ladies of 7 mph.
Read study here.

Mineral analys. För dig som:

- Vill få mer ut av din träning
- Vill veta hur din kost påverkar din energi och ork
- Vill veta mer om din fettförbränning?
- Förstå varför du aldrig lyckas gå ner de där extra kilona.
- Vill veta hur din kost påverkar t ex IBS?
- Känner att din kropp svarar inte som den ska, trots att du äter rätt.
- Vill komma tillbaka på banan igen. 
- Vill förstå varför du känner dig nere
- Vill må bättre i ditt diagnostiserade tillstånd, e tx ADHD

Mineral Analysis. Why is this necessary?
Why do you need to do a mineral analysis and find out if you have a nutritional deficiency?


Well, the simple answer to that is that our bodies need an optimal amount, and good/quality of, vitamins and minerals to function.  Our bodies need 90 essential nutrients to work optimally; 60 minerals, 16 vitamins, 12 essential amino acids, and three fatty acids.


This analysis is to find out if you have these deficiencies or toxic elements that are the root causes of physical and mental health issues and your overall ability to function in everyday life, including your performance in for example sports.


Online utbildning


Nu erbjuder vi vår unika online kurs eller 1-dags utbildning för föräldrar om deras barns neurologiska utveckling och vad du som förälder INTE ska göra och vad du ska göra för att få ett välmående barn i det långa loppet.

Läs mer i PDF'en 

Tuesday short courses

We have put together 5 specially designed short courses (4 hours) from March 9 and 5 weeks forward. 

These are unique and everybody can attend, as many as you want. 

Vår Filosofi / 
Our Philosophy


Den bakomliggande filosofin om Varför vi gör det vi gör är nycklen till framgång


The underlying philosophy to Why we do what we do is the key to success

Det vi kan hjälpa till med


Även om Mikael är legitimerad kiropraktor så är det inte bara det vi arbetar med, vi har massvis med olika behandlingstekniker i vår väska. Läs nedan om våra tekniker, filosofi, Camps, kurser och föreläsningar. 


What we offer
Even though Mike is a Doctor of Chiropractic, this is not all that we offer. No, what differs us from the regular therapist/DC is that we offer a variety of different techniques and our philosophy differs as much as our approach to health and wellbeing. 
Read more here about our techniques, philosophy, courses and public lectures/speeches.

Behandlingar /
Treatments

Alla våra behanlingar är skräddarsydda utifrån kunden/patientens behov och besvär.
De allra flesta  behandlingarna blir en kombination av Kiropraktik, Kinesiologi, Akupunktur, och Osteopati, men vid svårare besvär använder vi också t ex NLP, EFT, Psych-K och/eller Emotional Release. 

Allt utifrån Varför du har besvär. 
Vi utgår aldrig från Vad du har utan från Varför du har det du har.All our treatments are customized, depending on your specific needs/problem.
Most treatment will be a combination och Chiropractic, Kinesiology, Osteopathy and Acupuncture, but if you have more severe issues we might throw in some NLP, EFT, Psych-K and/or Emotional Release.

It all depends on Why you have your issue.
We don't pay that much attention to What you have, but rather Why you have what you have.

Föreläsningar, Kurser /
Lectures,  Courses

Vi erbjuder sedan många år kurser för terapeuter och läkare via vårt College, The European College of QINOpractic Medicine.
Läs mer här om dessa kurser, men läs också ovan under Vår Filosofi för en bättre bakgrund


Vi erbjuder naturligtvis också förläsningar och kurser för allmänheten också, till exempel vår on-line kuser för föräldrar om hur vi påverkar våra barns neurologiska utveckling och deras framtida begränsningar.


For the past 15 years, we've been offering courses for therapist and doctors at our College, The European College of QINOpractic Medicine. Read more about these courses here, but read about our Philosophy as well, for a broader understanding of our courses.


We also offer courses and lectures for the "public." Every second week we will offer free seminars where we will explain our philosophy and view of healing the body.

Läs de första 21 sidorna i min bok här, helt gratis.

Mineral analyser /
Mineral analysis

Har du en kropp som inte svarar som den ska, trots att du äter rätt och motionerar? 

Känner du dig ofta svullen och uppblåst?

Blir du ofta trött, orkeslös och/eller har låg energinivå?
Önskar du:

- Veta hur din kost påverkar din energi?
- Förstå varför du aldrig lyckas gå ner de
  där
extra kilona.
- Förstå hur din kost påverkar en ev IBS?                    
- Få ut mer av din träning?

Ja, då kanske det är dags att boka en mineral analys.


This mineral analysis is to find out if you have any deficiencies or toxic elements in your system. These are the root causes of physical and mental health issues and your overall ability to function in everyday life, including your performance for example in sports.

Book a Mineral analysis today.

Gratis konsultation / Free consultation

Vi kommer en dag i månaden att erbjuda gratis konsultation, 30 min där du kan komma och fråga om vår åsikt om dina besvär.
Vi kommer under denna tid undersöka och förklara våra fynd för dig.  Du förbinder dig inte till något alls.
För att ta reda på när nästa gratis konsultation äger rum, besök och gilla vår Facebook grupp.
Observera att du måste fylla i en hälsodeklaration före denna konsultation - Boka besök eller gratis konsultation här

Once a month, we will offer a free 30 min consultation where we will offer our opinion to your problems.
We will examine you and explain our findings and our view of you have to do, but you do not commit yourself to anything.To find the next free consultation date, visit, and like our Facebook group.
Please note that you have to fill out a Declaration of Health before this consultation - Book an appointment or free consultation here

Micke Dahlström


Leg Kiropraktor, Kinesiolog, Akupunktör, Grundare av QINOpraktik, den svenska och den Internationella Qinopraktikskolan (European College of QINOpractic Medicine), International QINOpractic Association.

Med-grundare till Equinopati, QINOpractic Talk och Camp Wellness.

Författare av massor av artiklar om stress och smärta,
Författare till boken, Ditt Framtida Jag
Doctor of Chiropractic, Certified Kinesiologist, Acupuncturist, Founder of QINOpractic Medicine, the Swedish and the European College of QINOpractic Medicine and the International QINOpractic Association.

Co-founder of Equinopati, QINOpractic Talk och Camp Wellness.


Author to several articles (both in the Swedish and English).
Author of the Swedish book Ditt Framtida Jag, and the upcoming book:
"The Future You," in English


Keynote speaker at several congresses and Expos.

Cecilia (CeCe)  Dahlström


Master of QINOpractic Medicine, licensierad Homeopat.
Ett par olika diplom i diverse mjukdelstekniker, såsom  Swedish Massage. Undersköterska.

Med-grundare till Equinopati, QINOpractic Talk och Camp Wellness.


Behandlar också djur och Allergier.
Cissi arbetar mer med mentala/emotionella besvär, utmattnings-syndrom etc och gör Mineralanalyser.
Master of QINOpractic Medicine and licenced Homeopath, Several diplomas in different soft tissue techniques, including Swedish Massage. Nurse.


Co-founder of Equinopati, QINOpractic Talk och Camp Wellness.


Cece also treat animals and allergies and work as a Homeopath as well.


Cece has specialized more with mental/emotional issues like depression and burn-out syndrome and she does  our Mineralanalysis.